Nieuw (in)zicht

Nieuw (in)zicht

  • Stroomt het niet in jouw team?
  • Wil je het potentieel van je team ontdekken en dat voor ieder inzichtelijk maken?
  • Zijn de aanwezige competenties in jouw team onvoldoende op elkaar afgestemd?
  •  Zitten de medewerkers in jouw team wel op de plek waar ze geheel tot hun recht komen?
  • Wil je zicht hebben op de drijfveren en ambities van jouw team?

Door als team naar buiten te gaan en te wandelen in de natuur met een aantal concrete oefeningen wordt zichtbaar gemaakt wat er in de praktijk speelt. Het zichtbare vergroot zich uit en het onzichtbare wordt zichtbaar. Hoe functioneert jouw team nu en wat is er nodig om het potentieel van het hele team te benutten.

Na afloop is er een hecht team ontstaan waarbij ieder zicht heeft op zijn rol in het geheel en wat het effect is van zijn gedrag op het team. De ervaring leert dat er vaak behoefte is aan een individuele follow-up wat het effect vergroot. Dit zijn eveneens korte, krachtige trajecten die kenmerkend zijn voor de werkwijze van Mindstep.

 

Main menu

Coaching

Team